โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ไต อธิบายเกี่ยวกับวิธีการรักษาและการรักษาด้วยยาผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง

ไต วิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังขึ้นอยู่กับตัวแ … Read more