โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

โทรศัพท์มือถือ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเด็กอย่างไร

โทรศัพท์มือถือ มีบทบาทสำคัญในชีวิต และการเรียนรู้ของเด็ … Read more