โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

หลอดเลือดหัวใจ การเลือกกลวิธีเบื้องต้นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

หลอดเลือดหัวใจ มีสองกลยุทธ์เริ่มต้นสำหรับการรักษาผู้ป่ว … Read more

โรคหลอดเลือดอักเสบ การป้องกันและดูแลสุขภาพในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดอักเสบ ควรรักษาโรคหลอดเลือดอักเสบที่ผิวหนัง … Read more