โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

การเรียนรู้ ระดับการศึกษาสูงสุดเป็นการปลุกการเรียนรู้ของเด็กๆ

การเรียนรู้ การศึกษาไม่ใช่การเติมน้ำให้เต็มถัง แต่เพื่อ … Read more