โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

เด็ก วัคซีนเด็กของออสเตรเลียมาถึงแล้วและพ่อแม่ชาวมีทัศนคติที่ต่างกัน

เด็ก ชายแดนออสเตรเลียจะเปิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 15 ธันว … Read more