โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

อากาศ อธิบายไฟฟ้าในบรรยากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอากาศในบรรยากาศ

อากาศ สถานะทางไฟฟ้าของอากาศ คำว่าไฟฟ้าในบรรยากาศที่รวมก … Read more