โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีเนื้องอกในมดลูกสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ตั้งครรภ์ เนื้องอกในมดลูกเป็นเนื้องอกในมดลูกที่ไม่ร้ายแ … Read more