โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ความมั่นใจ การฝึกอบรมทักษะทางดิจิทัลเพิ่มเติมช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน

ความมั่นใจ ในการระบาดใหญ่ ความต้องการบุคลากรในสายงานเพิ … Read more