โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

โพลีแองจิไอติส ภาพทางคลินิกของโรคเริ่มต้นด้วยอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง

โพลีแองจิไอติส ในผู้ป่วยทุกรายโรคเริ่มต้นด้วยอาการ ที่ไ … Read more