โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

นอนไม่หลับ อาจเกิดจากสภาวะที่ตึงเครียด การเปลี่ยนแปลงรอบการนอนหลับ

นอนไม่หลับ หลังจากพิจารณาถึงความแตกต่าง ระหว่างความง่วง … Read more