โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ตับอ่อนอักเสบ ในเด็กอาการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และวิธีการป้องกันการติดเชื้อ

ตับอ่อนอักเสบ

ตับอ่อนอักเสบ ในเด็กเกิดจากโรคทางเดินอาหารส่วนบน หรือคว … Read more