โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ความดันโลหิต วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการตรวจร่างกายโรคความดันโลหิต

ความดันโลหิต เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลห … Read more