โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

กล้ามเนื้อ องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและกลไกการหดตัว

กล้ามเนื้อ โปรตีนที่ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำ มีส่วนเกี … Read more