โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

กลิ่นตัว วิธีการระงับกลิ่นกายและการรักษาโดยการผ่าตัด

กลิ่นตัว ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรับการรักษา ควรอาบน้ำบ่อยๆ … Read more