โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

กระเพาะอาหาร อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกายภาพบำบัดกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร กายภาพบำบัดใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการรักษาผ … Read more