โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

เลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน

เลือกตั้ง ประธานสภานักเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดแหลมทอง

ปีการศึกษา ๒๕๖๓กำหนดการเลือกตั้งวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เลือกตั้ง