โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ตามโครงการอาหารเสริม

อาหารเสริม วันที่ 13 มกราคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมทองมารับมอบเงินค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันและวันที่ 19 มกราคม 2564 นักเรียนมารับนมกล่อง ประจำเดือนมกราคท 2564 ตามโครงการอาหารเสริม

อาหารเสริม