โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ร่างกาย การเคลื่อนไหว Body Postive คืออะไร

ร่างกาย เป็นเทรนด์ที่ข้อความหลัก คือการยอมรับร่างกายของคุณเอง แง่บวกของร่างกายคือการตอบสนองต่อแนวคิดในอุดมคติว่า เราควรมีลักษณะอย่างไร หลักการสำคัญของการเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกายคืออะไร การเคลื่อนไหวในเชิงบวกของ ร่างกาย ลงมาสู่แนวทางเชิงบวกต่อร่างกาย โดยไม่คำนึงถึงความไม่สมบูรณ์ของรูปร่าง แนวโน้มในเชิงบวกของร่างกายถือวิทยานิพนธ์ที่ไม่ควรกำหนดคุณค่าของมนุษย์ ผ่านปริซึมของรูปลักษณ์ภายนอก

น้ำหนักตัว หรือเส้นรอบวง และลักษณะอื่นๆที่ทำให้เราแตกต่าง สำหรับบางคน ความกดดันของโซเชียลมีเดียอาจทำให้หงุดหงิดที่พวกเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานความน่าดึงดูดในจินตนาการ สิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหาแบบอย่างและพยายามให้ได้ขนาดที่สมบูรณ์แบบ ในทุกกรณี ขนาดบวกบวกของร่างกายถือว่ามีขนาดเท่ากัน และเน้นว่ารูปร่างหน้าตาของเรา ไม่ได้ถูกกำหนดโดยไลฟ์สไตล์ของเราเท่านั้น

ร่างกาย

แต่ยังรวมถึงลักษณะทางพันธุกรรมและสุขภาพด้วย ร่างกายเป็นบวกมันคืออะไร ส่งเสริมการยอมรับสภาพร่างกายของตนเอง การเปลี่ยนแนวทางการรับรู้ของร่างกายของสังคม การเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ผู้คนสร้างความมั่นใจในตนเอง แง่บวกของร่างกายหักล้างมาตรฐานรูปร่างที่ไม่สมจริง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความชราตามธรรมชาติของร่างกาย หรือการตั้งครรภ์

แง่บวกของร่างกายช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ และนำไปสู่การค้นพบตัวตนของคุณเอง กำหนดทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรับประทานอาหารและการฝึกอบรม โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายโดยรวม ทำให้เรารู้ว่าเราทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ หรือระดับความพิการที่เป็นไปได้

กฎที่สำคัญที่สุดของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รายงานฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเชิงบวกของร่างกายที่เข้าใจกัน ในวงกว้างมาจากช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 สมาคมแห่งชาติ เพื่อการยอมรับไขมันขั้นสูงเปิดตัวในปี 2512 จนถึงทุกวันนี้องค์กรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่สาธารณชน และมุ่งเน้นไปที่การเลือกปฏิบัติต่อผู้คน โดยพิจารณาจากน้ำหนักหรือส่วนสูง การเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกายไปสู่รูปแบบปัจจุบันได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2012

ในขั้นต้น วิทยานิพนธ์ของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตั้งคำถามกับมาตรฐานความงามของผู้หญิงที่ไม่สมจริง คำขวัญของการเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกายสามารถสรุปได้ว่าเป็นคำเดียวว่า ร่างกายทั้งหมดสวยงาม โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือความไม่สมบูรณ์ ร่างกายบวกและโรคอ้วน ทัศนคติเชิงบวกของร่างกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโรคอ้วนและวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ พื้นฐานของการเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกาย

เป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณ และการเคารพผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ควรเน้นว่าโรคอ้วนตาม ICD 10 เป็นโรค เช่น ความผิดปกติของการทำงานของร่างกายที่เกิดจากปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค มักจะอยู่ร่วมกับความดันโลหิตสูงและ เบาหวานชนิดที่ 2 ก่อตัวขึ้นที่เรียกว่า กลุ่มอาการเมตาบอลิซึม น้ำหนักตัวที่มากเกินไป เป็นอันตรายจากมุมมองด้านสุขภาพ ส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม

และจำกัดสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น โรคอ้วนเช่นเดียวกับโรคอื่นๆ ไม่ควรได้รับการยอมรับ แต่ได้รับการรักษา การเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกายไม่ได้ตัดขาดจากคนที่ดิ้นรนกับโรคอ้วน ให้การสนับสนุนด้านจิตใจและเนื้อหาในด้านการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพ แง่บวกของร่างกาย หมายถึง การยอมรับและความเคารพต่อร่างกาย ในแง่หนึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากความผิดปกติของการกิน

การเคลื่อนไหวในเชิงบวกของร่างกาย แง่บวกของร่างกายกำลังนำเสนอร่างกายมนุษย์ตามที่เป็นอยู่ ในขณะที่ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยพิจารณาจากอาหารที่สมดุล และคัดเลือกมาอย่างเหมาะสมและกิจกรรมทางกายที่มุ่งรักษาความฟิต ให้ความสนใจอย่างมากกับสภาพจิตใจ ซึ่งมักเป็นสาเหตุของความผิดปกติ ปัญหาที่เกิดจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ความผิดปกติของการกิน ผลบวกของร่างกายบ่งชี้ว่า แนวทางการควบคุมอาหารที่มีข้อจำกัดมากเกินไป

การกำจัดสารอาหารบางชนิด การนับแคลอรี่ที่มากเกินไป หรือการขาดพลังงานที่ใช้ไปอย่างเรื้อรัง อาจนำไปสู่ความบกพร่องและเป็นภาระต่อการทำงานของระบบทั้งหมดในร่างกาย การหลีกเลี่ยงอาหาร หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายจะเรียกว่า ออร์โธเรเซีย ผู้ป่วย Orthorexia มักละทิ้งการติดต่อทางสังคม รับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว

หรือมาพบปะสังสรรค์กับอาหารของตนเอง Orthorexia สามารถนำไปสู่อาการเบื่ออาหาร anorexia ซึ่งเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นผลมาจากภาพลักษณ์ร่างกายที่บกพร่อง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การขาดการยอมรับทางร่างกายทำให้เกิดความนับถือตนเองในวัยรุ่นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ น้ำหนักตัว เชื้อชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจ ในหมู่คนหนุ่มสาว ตัวบ่งชี้ความนิยมส่วนใหญ่เป็นรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด

ภาวะซึมเศร้า ความไม่พอใจต่อร่างกายของตัวเองสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงมีอาการซึมเศร้าบ่อยขึ้น ในบริบทของการมองโลกในแง่ดี ผู้หญิงมักถูกตัดสินและเลือกปฏิบัติเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอก เนื้อหาในเชิงบวกเป็นหลักในบริบทของขนาดบวก อย่างไรก็ตาม แง่บวกของร่างกายหมายถึงการยอมรับไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความไม่สมส่วนของรูปร่างด้วย

เช่น ต้นขาที่ใหญ่ขึ้นหรือไหล่ที่แคบลง ผู้หญิงหลายคนละอายใจกับเซลลูไลท์ รอยแตกลาย หรือรอยพับที่หน้าท้อง คนผอมบางหลายคนยังรู้สึกละอายใจกับร่างกายด้วยเหตุผลต่างๆนานา เนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์แบบ การไล่ตามความฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการเสียสละและการฝึกฝนอย่างหนัก แต่น่าเสียดายที่มักจะไม่ได้เติมเต็ม และร่างกายที่รับภาระก็เริ่มป่วย

เหตุผลที่ทำให้ร่างกายเป็นบวก ได้แก่ คุณเพียงพอ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เว้นแต่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจ แต่ละร่างมีประวัติที่แตกต่างกัน กินเพื่อสุขภาพ ฝึกเพื่อความสนุกสนาน

อ่านต่อได้ที่ น้ำ อธิบายนิวไคลด์กัมมันตรังสีในน้ำธรรมชาติและกัมมันตภาพรังสีของพืชและสัตว์