โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

น้ำยาฆ่าเชื้อ คณะครูโรงเรียนวัดแหลมทองช่วยกันทำความสะสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนโดยรอบ พร้อมทั้งได้นับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

น้ำยาฆ่าเชื้อ