โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

มอบทุนการศึกษา ให้กับ เด็กหญิงภัสสร ขำมณี

ทุนการศึกษา ขอขอบคุณ คุณอภิรดี วัฒนะสมดี ที่ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท ให้กับ เด็กหญิงภัสสร ขำมณี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดแหลมทอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ทุนการศึกษา