โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2564

ขอพร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง นำคณะครูและนักเรียนกราบนมัสการและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2564 จากพระครู พิศสาลรัตนากร เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง

ขอพร